PIELGRZYMKI KRAJOWE

SZLAK DREWNIANYCH KOŚCIOŁÓW – TRASA TARNOWSKA - Lipnica Murowana – Chronów – Gosprzydowa – Iwkowa – Rajbrot – Sobolów – Tymowa

Termin: 1.07.2017 r. (sobota)

PROGRAM RAMOWY:

Godz. 6.45 zbiórka na parkingu przy kościele MB Częstochowskiej na os. Szklane Domy wyjazd o godz. 7.00. Przejazd do LIPNICY MUROWANEJ - Kościół św. Leonarda z końca XV w. to jeden z najstarszych i najcenniejszych kościołów drewnianych w Małopolsce. Według tradycji zbudowano go w 1141 r. na miejscu pogańskiej gontyny, z której podobno pochodzi tzw. słup Światowida, wspierający z tyłu ołtarz św. Leonarda. Wnętrze kościoła zdobi dekoracja malarska (polichromia) z różnych okresów, od końca XV do pocz. XVIII w., m. in. : Ukrzyżowania, Ostatniej Wieczerzy i Sądu Ostatecznego, sceny z Męki Pańskiej oraz Dekalogu. Wśród cennego wyposażenia odnajdziemy: rzadki feretron procesyjny z płaskorzeźbą Trójcy Świętej i pozytyw szkatulny (do dziś grający). Obiekt jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Przejazd do CHRONOWA - Kościół pw. Ducha Świętego zbudowany został w XVII w. Wnętrze świątyni ozdobione jest polichromią wykonaną w 1930 r. Wyposażenie pochodzi z doby baroku, uwagę zwraca ołtarz główny z obrazem Zesłanie Ducha Świętego i pięknymi spiralnymi kolumnami. Ołtarze boczne zdobią obrazy Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Serca Jezusowego. Przejazd do GOSPRZYDOWEJ - Kościół pw. Św. Urszuli wzniesiono w XVII w.. Wewnątrz: sklepienia kolebkowe, a stropy i ściany zdobi figuralna polichromia z XIX r. W ołtarzu gł. - dwa otoczone kultem obrazy Matki Bożej Gosprzydowskiej (jeden z 2. poł. XVI w., drugi z ok. 1700 r.). W zwieńczeniu ołtarza widnieje obraz św. Urszuli, osłaniający płaszczem towarzyszki. Na kamiennej, gotyckiej chrzcielnicy z XV w. widnieje herb Starykoń oraz ornament z odwróconych lilii. W kaplicy znajduje się XX-wieczny ołtarz Grobu Bożego. Przejazd do IWKOWEJ – Kościół cmentarny Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny poch. z 2. poł. XV w. i jest jednym z najstarszych kościołów w Małopolsce. Do naszych czasów przetrwały fragmenty późnorenesansowej polichromii figuralnej. Sceny w prezbiterium, przedstawiające apostołów i Mękę Pańską. W nawie: dwa piękne portale z XV w. Do najcenniejszych zabytków kościoła należą rzeźby na belce tęczowej: krucyfiks z XV w. oraz postacie Matki Bożej i Jana Ewangelisty z końca XIV w. Przejazd do SOBOLOWA - Kościół parafialny Wszystkich Świętych poch. z końca XVI w. Jest to jednonawowa budowla o konstrukcji zrębowej. W prezbiterium - grupa Ogrojca z XX w.: anioł wręczający Chrystusowi kielich. Najstarszym zabytkiem świątyni jest obraz przedstawiający Ukrzyżowanie. W ołtarzu gł. z XIX w. znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, a obrazy w nawie wyobrażają sceny z duszami czyśćcowymi. Przejazd do TYMOWEJ – Kościół św. Mikołaja Biskupa wzniesiono w XVIII w. - świątynia konstrukcji zrębowej, oszalowana, otoczona otwartymi, bogato rzeźbionymi sobotami (z 1913 r.). Na fasadzie znajduje się figura Chrystusa. Dekoracja malarska ścian i stropów pochodzi z 1913 r. i składają się na nią sceny figuralne i ornamenty z widocznymi wpływami sztuki młodopolskiej. W rokokowym ołtarzu głównym widnieją barokowe obrazy św. Mikołaja i św. Trójcy. Msza św. Wyjazd do Krakowa. Planowany powrót na godz. ok. 17.00.

CENA/os.: przy min. 40 os. płacących 79 zł

Podczas pielgrzymki zapewniamy (w cenie):
autokar + opłaty drogowe i parkingowe, opieka duszpasterska, opieka pilota-przewodnika, ubezpieczenie NNW polisa Signal Iduna Polska

INFORMACJE DODATKOWE:
program jest programem ramowym, kolejność zwiedzania i inne szczegóły mogą ulec zmianie i będą podawane na bieżąco przez duszpasterza grupy O. AUGUSTYNA (Cist.). Prosimy zabrać ze sobą różaniec i śpiewnik – najlepiej „Śpiewnik Mogilski”.


Zapisy i informacje: tel./fax: 12/ 642 26 20, tel. 12/ 684 01 48, kom: 511 440 930,
e-mail: galeon@galeon.krakow.pl