IMPREZY DLA FIRM


LWÓW (3 dni)

I dzień: wyjazd z Krakowa o godz.7:00 w kier. Medyki Zwiedzanie miasta Drohobycz. Przyjazd do Lwowa.
II dzień: LWÓW, m.in.: Wysoki Zamek, spacer po Starówce, katedra łacińska, kaplica Boimów, dawny klasztor bernardynów, dawny kościół klarysek, arsenał, dawna synagoga Złota Róża, kościół dominikanów, cmentarz Łyczakowski, cmentarz Orląt Lwowskich.
III dzień: LWÓW Prospekt Swobody opera, Grand Hotel, pomnik Mickiewicza, sobór św. Jura. Czas wolny, Ok. godz. 15.00 wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd do Krakowa w późnych godzinach wieczornych.